אורי מקלב

המעודכנים מעדכנים - אורי מקלב. מקלב: תחרות היח''צ בין השרים מוביל למעשים חסרי אחריות...

אורי מקלב
מקלב: תחרות היח''צ בין השרים מוביל למעשים חסרי אחריות
למרות התנגדות גדולי ישראל: כהנא מציג את תוכנית הגיור
מליאת הכנסת אישרה באופן סופי את חוק סמכויות בתי הדין הרבניים
"מזועזע מחוצפתו של השופט": הרב דרוקמן מגן על הראשון לציון
סמכות בתי-הדין לדון במקרי עגינות בין-לאומיים תהפוך להוראת קבע
משרד השיכון: חצי מיליון דירות חדשות בארבע השנים הקרובות
מקלב: "זו גזירה שנועדה להפסיק את לימוד התורה בארץ ישראל"
ועדת החוקה האריכה את תוקפו של חוק הקורונה הגדול בחודשיים
משרד התחבורה: נתחשבן על ביטוח בחינות ללא הצדקה
בנק ישראל: מגבשים סל משכנתאות אחיד ונתון להשוואה