זימון תורים

המעודכנים מעדכנים - זימון תורים. 2021? המבקר חושף את הכשלים הדיגיטליים של בתי הדין הרבניים...

זימון תורים
2021? המבקר חושף את הכשלים הדיגיטליים של בתי הדין הרבניים
בלאגן במשרד הרישוי: "שירות לקוי, מטעים אזרחים"