בתי החולים

המעודכנים מעדכנים - בתי החולים. אפקט הקורונה: עליה בביקוש לטיפול בהוספיס בית...

בתי החולים
אפקט הקורונה: עליה בביקוש לטיפול בהוספיס בית
בעקבות כישלון המדינה: נחנכו מחלקות שיקום בבית החולים
גם השנה: בבתי החולים בישראל חגגו ליל הסדר למהדרין