וואטסאפ

המעודכנים מעדכנים - וואטסאפ. סיכום חדשות השבת: הכותרות שלא כדאי שתפספסו...

וואטסאפ
סיכום חדשות השבת: הכותרות שלא כדאי שתפספסו
תקלה עולמית: הוואטסאפ נתקע