הגר"י רצאבי

המעודכנים מעדכנים - הגר"י רצאבי. הפוסק הגר"י רצאבי: חשש שהחיסון יגרום למחלות קשות...

הגר"י רצאבי
הפוסק הגר"י רצאבי: חשש שהחיסון יגרום למחלות קשות
הגר"י רצאבי מסר שיעור והדליק נרות חנוכה