גיל הפרישה לנשים

המעודכנים מעדכנים - גיל הפרישה לנשים. ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים...

גיל הפרישה לנשים
ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים
בנט: "הגענו לפשרות מהותיות"
סוכם מתווה חדש בין שר האוצר לח''כיות