התאחדות חקלאי ישראל

המעודכנים מעדכנים - התאחדות חקלאי ישראל. ראשי ההנהגה החקלאית: הסרנו את הגזירה לחיסול החקלאות מחוק ההסדרים...

התאחדות חקלאי ישראל
ראשי ההנהגה החקלאית: הסרנו את הגזירה לחיסול החקלאות מחוק ההסדרים