'אנחנו לא מפחדים'

המעודכנים מעדכנים - 'אנחנו לא מפחדים'...

'אנחנו לא מפחדים'