חיזמא

המעודכנים מעדכנים - חיזמא. 3 כפרים - 6 מבוקשים: נתפסו אמל''ח וM16...

חיזמא
3 כפרים - 6 מבוקשים: נתפסו אמל''ח וM16
חברון: ניסיון פיגוע במערת המכפלה
ראשוני: ניסיון דריסה ליד חיזמא