חיזמא

המעודכנים מעדכנים - חיזמא. חברון: ניסיון פיגוע במערת המכפלה...

חיזמא
חברון: ניסיון פיגוע במערת המכפלה
ראשוני: ניסיון דריסה ליד חיזמא