חה"כ טייב

המעודכנים מעדכנים - חה"כ טייב. ח"כ טייב הגיע לבית מדרשו של הרב מרדכי אליהו והשתתף בהלוויית הנרצח...

חה"כ טייב
ח"כ טייב הגיע לבית מדרשו של הרב מרדכי אליהו והשתתף בהלוויית הנרצח
ח"כ טייב לאביו של הבחור החרדי שהותקף: "כילד הותקפתי בעצמי"
טייב לצרפתים: אני הח"כ הצרפתי הראשון מקום המדינה