חה"כ טייב

המעודכנים מעדכנים - חה"כ טייב. טייב לצרפתים: אני הח"כ הצרפתי הראשון מקום המדינה...

חה"כ טייב
טייב לצרפתים: אני הח"כ הצרפתי הראשון מקום המדינה