כבר 144 ימים

המעודכנים מעדכנים - כבר 144 ימים. "מרגישה שמשחקים איתנו": אמו של מוישי קליינרמן הנעדר על המצב העגום...

כבר 144 ימים
"מרגישה שמשחקים איתנו": אמו של מוישי קליינרמן הנעדר על המצב העגום