מה אמר הגאון

המעודכנים מעדכנים - מה אמר הגאון. על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?...

מה אמר הגאון
על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?