"כה אמר"

המעודכנים מעדכנים - "כה אמר"...

"כה אמר"