לקחת ויטמינים בשבת

המעודכנים מעדכנים - לקחת ויטמינים בשבת. מותר לקחת ויטמינים בשבת? שיעור מרתק מאת הגר"א בן צור שליט"א...

לקחת ויטמינים בשבת
מותר לקחת ויטמינים בשבת? שיעור מרתק מאת הגר"א בן צור שליט"א