חסידות גור

המעודכנים מעדכנים - חסידות גור. משה ליאון העניק טופס 4 לבית הכנסת הגדול ביותר בעולם...

חסידות גור
משה ליאון העניק טופס 4 לבית הכנסת הגדול ביותר בעולם
הילולת צדיקים: ה'שרף' מקוצק זצ''ל
הילולת צדיקים: בעל ה'שפת אמת' מגור זצ''ל
הילולת צדיקים: ה'שפתי צדיק' מפילץ זצ''ל
שר המדע הצדיע לחסידי גור