נפטר מדום לב

המעודכנים מעדכנים - נפטר מדום לב. הלם: ח''כ סעיד אלחרומי מת מדום לב...

נפטר מדום לב
הלם: ח''כ סעיד אלחרומי מת מדום לב