הבעל שם טוב

המעודכנים מעדכנים - הבעל שם טוב. הילולת צדיקים: בעל ה"תולדות יעקב יוסף" מפולנאה...

הבעל שם טוב
הילולת צדיקים: בעל ה"תולדות יעקב יוסף" מפולנאה
הילולת צדיקים: רבי מאיר מפרמישלאן זצ''ל