מפלגת ש"ס

המעודכנים מעדכנים - מפלגת ש"ס. ברוב של 36 מתנגדים: הצעת חה"כ פינדרוס נפלה...

מפלגת ש"ס
ברוב של 36 מתנגדים: הצעת חה"כ פינדרוס נפלה