ריבים

המעודכנים מעדכנים - ריבים. המציאות הנפיצה של לוד: "חיים בפחד, אבל חיים"...

ריבים
המציאות הנפיצה של לוד: "חיים בפחד, אבל חיים"
ריב עד כלות הנשימה: נמנעים מהצלת חיי חולים בגלל ריבים מטופשים