רבי אשר וייס

המעודכנים מעדכנים - רבי אשר וייס. הגאב"ד ר' אשר וייס בשאלת היומיים חג לתושב חו"ל...

רבי אשר וייס
הגאב"ד ר' אשר וייס בשאלת היומיים חג לתושב חו"ל
ר' אשר וייס: הלכתית; האם אפשרי לבקר חולים בתקופת קורונה?
הגאב"ד בשיעור על כשרות הבשר
הגאב"ד בשיעור מיוחד: ויתור הבת בירושה במקום שיש בנים
הגאב"ד: הסכנה הגשמית או הסכנה הרוחנית?
הגאב"ד רבי אשר וייס מספר בשבחו של מרן רבי עובדיה