מליאת הכנסת

המעודכנים מעדכנים - מליאת הכנסת. היום אחה"צ השבעת הממשלה החדשה - הלו"ז המלא...

מליאת הכנסת
היום אחה"צ השבעת הממשלה החדשה - הלו"ז המלא
טסלר במתקפה במליאה: "ממשלת 'האחדות' יחד מבקשים לכלות את הכול"
נדחה בטרומית: הגבלת זכות העמידה בבג"צ
אושר בטרומית: צמצום פערים בתחום הבריאות בין הפריפריה למרכז
אושר סופית: הממשלה תושבע ביום ראשון
יו"ר הכנסת הודיע כי הכנסת תתכנס ביום שני לדון בהקמת הממשלה החדשה
מבוכה לגוש השינוי, הגישו מכתב עם 61 חתימות, אורבך משך את חתימתו
בתום למעלה משנה של הגבלות ריחוק הכנסת חוזרת לשגרה
אייכלר: "מדוע לא אושרה שאילתה דחופה בעניין המחסור החמור בממ"דים?"
בוסו: "יש כאן מערכת הסתה שמניעה את הדור הצעיר" • צפו