אום אל פאחם

המעודכנים מעדכנים - אום אל פאחם. אום אל פאחם: מחבלים זרקו בקבוק ותבערה וירו על שוטר...

אום אל פאחם
אום אל פאחם: מחבלים זרקו בקבוק ותבערה וירו על שוטר
הנהג שדיבר בטלפון נעצר ולא תאמינו מה נמצא בתא המטען