דג וחלב

המעודכנים מעדכנים - דג וחלב. הגר"י יוסף: דברי דג וחלב מה הדין?...

דג וחלב
הגר"י יוסף: דברי דג וחלב מה הדין?