ישיבת קרית מלך

המעודכנים מעדכנים - ישיבת קרית מלך. ראש ישיבת קרית מלך רבי יעקב קרפ בקידוש לבנה אחר תפילת מעריב...

ישיבת קרית מלך
ראש ישיבת קרית מלך רבי יעקב קרפ בקידוש לבנה אחר תפילת מעריב
ראש ישיבת קרית מלך רבי יעקב קרפ באמירת הקינות בהיכל הישיבה‎‎