ישראל גברא

המעודכנים מעדכנים - ישראל גברא. שיר ההודאה של הזמר שניצל בנס מתאונה...

ישראל גברא
שיר ההודאה של הזמר שניצל בנס מתאונה
ישראל גברא פותח את חודש אלול עם בלדה מרגשת "אור חדש"