שמוליק קליין

המעודכנים מעדכנים - שמוליק קליין. סטייג' ארט מגישים: "שמוליק קליין" - יעמוד!...

שמוליק קליין
סטייג' ארט מגישים: "שמוליק קליין" - יעמוד!
החלק האחרון: שמוליק קליין, יוני אליאב ותזמורתו - 'שוכן עד'