ד"ר נחמן שי

המעודכנים מעדכנים - ד"ר נחמן שי. שר התפוצות: "החלטה הפוגעת עמוקות בחופש הדת באירופה"...

ד"ר נחמן שי
שר התפוצות: "החלטה הפוגעת עמוקות בחופש הדת באירופה"
האסון במיאמי: 35 איש מתוך 159 הנעדרים הם יהודים
משרד לרפורמים: שר התפוצות בתכנון לפתיחת אגף לרפורמים
שר התפוצות ימריא עם צאת השבת לזירת האסון בפלורידה
לקראת חורבן היהדות? שר התפוצות הכיר בזרם הרפורמי והקונסרבטיבי