אליהו ברוכי

המעודכנים מעדכנים - אליהו ברוכי. ח''כ ברוכי: "מי שניחן ב"ידו בכל" מתחיל גל אלימות"...

אליהו ברוכי
ח''כ ברוכי: "מי שניחן ב"ידו בכל" מתחיל גל אלימות"