דוד שפירא

המעודכנים מעדכנים - דוד שפירא. השיר על השוויגער: דוד שפירא - "אמא שלי"...

דוד שפירא
השיר על השוויגער: דוד שפירא - "אמא שלי"