חוק יסוד הכנסת

המעודכנים מעדכנים - חוק יסוד הכנסת. סגן השר קארה מחתים ח"כים על מנת להדיח את ח"כ כסיף...

חוק יסוד הכנסת
סגן השר קארה מחתים ח"כים על מנת להדיח את ח"כ כסיף
אושר סופית: הרחבת החוק הנורבגי ודחיית מועד אישור התקציב
לאחר שדחתה 6,000 הסתייגויות: ועדת החוקה אישרה את החוק הנורבגי
ועדת החוקה אישרה את החוק הנורבגי
הכנסת מנסה להאריך את כהונתה במחטף בלתי חוקי
אושר בקריאה ראשונה: הרחבת החוק הנורבגי והארכת המועד לאישור התקציב
בעקבות האמירות: נשללו זכויות מחברי המשותפת