חוק יסוד הכנסת

המעודכנים מעדכנים - חוק יסוד הכנסת. בעקבות האמירות: נשללו זכויות מחברי המשותפת...

חוק יסוד הכנסת
בעקבות האמירות: נשללו זכויות מחברי המשותפת