חוק יסוד הכנסת

המעודכנים מעדכנים - חוק יסוד הכנסת. סגן השר קארה מחתים ח"כים על מנת להדיח את ח"כ כסיף...

חוק יסוד הכנסת
סגן השר קארה מחתים ח"כים על מנת להדיח את ח"כ כסיף