חוק יסוד הכנסת

המעודכנים מעדכנים - חוק יסוד הכנסת. אושר סופית: הרחבת החוק הנורבגי ודחיית מועד אישור התקציב...

חוק יסוד הכנסת
אושר סופית: הרחבת החוק הנורבגי ודחיית מועד אישור התקציב
לאחר שדחתה 6,000 הסתייגויות: ועדת החוקה אישרה את החוק הנורבגי
ועדת החוקה אישרה את החוק הנורבגי
הכנסת מנסה להאריך את כהונתה במחטף בלתי חוקי
אושר בקריאה ראשונה: הרחבת החוק הנורבגי והארכת המועד לאישור התקציב
בעקבות האמירות: נשללו זכויות מחברי המשותפת