אליהו שיווק חשמל

המעודכנים מעדכנים - אליהו שיווק חשמל. 162,000 ₪ קנס בגין הטעיית צרכנים בנושא כשרות...

אליהו שיווק חשמל
162,000 ₪ קנס בגין הטעיית צרכנים בנושא כשרות