מברג

המעודכנים מעדכנים - מברג. "נכנס לי כוח, צעקתי שמע ישראל והצלחתי לברוח" - נהג המונית משחזר...

מברג
"נכנס לי כוח, צעקתי שמע ישראל והצלחתי לברוח" - נהג המונית משחזר
אירוע שני: ניסיון פיגוע בעזרת מברג