רכסים

המעודכנים מעדכנים - רכסים. רכסים נבחרה להיות הראשונה בפיילוט לשריון מקום נסיעה...

רכסים
רכסים נבחרה להיות הראשונה בפיילוט לשריון מקום נסיעה
פורסם מכרז לבניית 22 יחידות דיור ברכסים
רכסים: האברך ר' יעקב אשר נמצא ללא רוח חיים