סמוך לכפר אל

המעודכנים מעדכנים - סמוך לכפר אל. בחסדי שמים: סוכל נסיון פיגוע הבוקר בבנימין...

סמוך לכפר אל
בחסדי שמים: סוכל נסיון פיגוע הבוקר בבנימין