הרב דוד כהן

המעודכנים מעדכנים - הרב דוד כהן. ראש העיר ירושלים הגדיל את תקציב התמיכות לת"תים ב-50%...

הרב דוד כהן
ראש העיר ירושלים הגדיל את תקציב התמיכות לת"תים ב-50%
קביעת מזוזות עם סיום השיפוצים בסמינר החדש בהשקעה חסרת תקדים