הנהלת הסוכנות היהודית

המעודכנים מעדכנים - הנהלת הסוכנות היהודית. יצחק הרצוג הודיע על מועמדותו לנשיאות המדינה...

הנהלת הסוכנות היהודית
יצחק הרצוג הודיע על מועמדותו לנשיאות המדינה