עמיר פרץ

המעודכנים מעדכנים - עמיר פרץ. משרד הביטחון ירכוש מאות רכבי שטח קרביים ליחידות מיוחדות...

עמיר פרץ
משרד הביטחון ירכוש מאות רכבי שטח קרביים ליחידות מיוחדות
הושלם בהצלחה ניסוי במערכת הנשק "חץ 3"
השר עמיר פרץ: "אתמודד על נשיאות המדינה"