ראש השנה

המעודכנים מעדכנים - ראש השנה. קונטרס שנות חיים: מרן הרב חיים פאלאג'י זיע"א...

ראש השנה
קונטרס שנות חיים: מרן הרב חיים פאלאג'י זיע"א
מיטב האומנים במחרוזת שמחה לכבוד ארץ ישראל ויוסף הצדיק
מה הקשר בין מסכת ראש השנה לתענית? • דף היומי
מהו אורך התרועה? • דף היומי
המכשירים הכשרים והשוחט יצחק אדלר
כמה מסעות נסעה השכינה? • דף היומי
איזו תקלה אירעה בשיר של הלויים? • דף היומי
מדוע אין תוקעים בשופר בשבת? • דף היומי
מה פירוש "השלך על ה' יהבך"? • דף היומי
מנין שאין להרהר אחרי דברי בית דין? • דף היומי