אורנה ברביבאי

המעודכנים מעדכנים - אורנה ברביבאי. בעקבות הבידודים במשק: הורחבו שעות הסף להעסקה...

אורנה ברביבאי
בעקבות הבידודים במשק: הורחבו שעות הסף להעסקה
הממשלה אישרה את הרפורמה לקיצור תהליכים בתעשייה
בקרוב: הרפורמה לקיצור תהליכים בתעשייה תאושר
אושר: מענק לעסקים לסיוע בהוצאות השכירות
בתום דיון לילי: תקן הסוכר בדבש יישמר
וועדת הבריאות יוזמת קיצור תורנויות המתמחים
החל ממחר: מעונות היום ישבתו לשביתה ארוכה וללא הגבלת זמן
הוחלט: צמצום שעות העבודה למתמחי הרפואה
לראשונה: יצוא השירותים עובר את יצוא הסחורות
ועדת הכלכלה החלה את הדיון ברפורמת הייבוא