קריסת פיגומים

המעודכנים מעדכנים - קריסת פיגומים. 2 הרוגים בקריסת פיגומים במבנה בבניה בגבעת זאב...

קריסת פיגומים
2 הרוגים בקריסת פיגומים במבנה בבניה בגבעת זאב