"השם אוהב אותך"

המעודכנים מעדכנים - "השם אוהב אותך". המטפל הרגשי מארח את נגן הקלרינט: "השם אוהב אותך"...

"השם אוהב אותך"
המטפל הרגשי מארח את נגן הקלרינט: "השם אוהב אותך"