חוק מיסוי מקרקעין

המעודכנים מעדכנים - חוק מיסוי מקרקעין. אושר סופית: העלאת מס הרכישה על דירה שנייה...

חוק מיסוי מקרקעין
אושר סופית: העלאת מס הרכישה על דירה שנייה
ועדת הכספים אישרה את החוק להעלאת מס רכישה על דירה שנייה
אושר בקריאה ראשונה: העלאת מס הרכישה על דירה שנייה