חוק מיסוי מקרקעין

המעודכנים מעדכנים - חוק מיסוי מקרקעין. 280 אלף ש''ח ועבודת שירות: העונש לאחיו של יו''ר ש''ס...

חוק מיסוי מקרקעין
280 אלף ש''ח ועבודת שירות: העונש לאחיו של יו''ר ש''ס
אושר סופית: העלאת מס הרכישה על דירה שנייה
ועדת הכספים אישרה את החוק להעלאת מס רכישה על דירה שנייה
אושר בקריאה ראשונה: העלאת מס הרכישה על דירה שנייה