אלון טל

המעודכנים מעדכנים - אלון טל. הוארכה הוראת השעה המאפשרת שימוש בכספי היטל ההטמנה...

אלון טל
הוארכה הוראת השעה המאפשרת שימוש בכספי היטל ההטמנה
נחשף הדו"ח השנתי: תחזיות הגידול של אוכלוסיית ישראל עד לשנת 2050
כחול לבן: שלושה חברי כנסת חדשים מצטרפים