חוק ההסדרה

המעודכנים מעדכנים - חוק ההסדרה. המינהל האזרחי מנסה לעקור 170 דונם של מטע יהודי בשומרון...

חוק ההסדרה
המינהל האזרחי מנסה לעקור 170 דונם של מטע יהודי בשומרון
ממשלת בנט: נהרוס 2 בתי קבע ביישוב עלי