דוד ברנע

המעודכנים מעדכנים - דוד ברנע. איראנים פרסמו פרטים אישיים של ראש המוסד...

דוד ברנע
איראנים פרסמו פרטים אישיים של ראש המוסד
נתניהו נפרד מראש המוסד היוצא: "היית אחד מראשי המוסד הטובים ביותר"
דוד ברנע ימונה לראש המוסד הבא