דוד ברנע

המעודכנים מעדכנים - דוד ברנע. נתניהו נפרד מראש המוסד היוצא: "היית אחד מראשי המוסד הטובים ביותר"...

דוד ברנע
נתניהו נפרד מראש המוסד היוצא: "היית אחד מראשי המוסד הטובים ביותר"
דוד ברנע ימונה לראש המוסד הבא