מיקי לוי

המעודכנים מעדכנים - מיקי לוי. ח''כ אזולאי: "בתי החולים זועקים לעזרה"...

מיקי לוי
ח''כ אזולאי: "בתי החולים זועקים לעזרה"
מלכיאלי בירך את הח"כ מיש עתיד: "הצלחתך הצלחתנו"
גזרות ממשלת השמאל: אין חוקים חדשים במשך חודש
ח''כ יעקב אשר: "לא באנו לכאן רק כדי להפיל את הממשלה"
מבוכה לגוש השינוי, הגישו מכתב עם 61 חתימות, אורבך משך את חתימתו