קרית גת

המעודכנים מעדכנים - קרית גת. במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה: אמירת א' סליחות בקרעטשניף | גלריה...

קרית גת
במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה: אמירת א' סליחות בקרעטשניף | גלריה
האדמו"ר מקרעטשניף בתפילה ועריכת תיקון חצות בכותל המערבי
אמירת הקינות וקידוש לבנה מוצאי צום תשעה באב בקרעטשניף • גלריה
בהשתתפות הרבנים: למעלה מ300 רבנים בכנס המרכזי לעורכי חופות
ביקורו הפתאומי של האדמו"ר מקרעטשניף ק"ג בחפ"ק ומעמד 'לחיים טיש'
מעמד 'ועידת היסוד' לטובת הקמת הישיבה החדשה לצעירים • גלריה
הסידור ההיסטורי של הרבי מקרעטשניף הגיע לידי נינו • גלריה
דור ישרים תברכנו • שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת
ועשה פסח לה' בחודש השני: פסח שני בקרעטשניף - קרית גת‎‎ • גלריה
תפילת ערבית אצל האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת בבית מדרשו הפרטי