מוטי כהן

המעודכנים מעדכנים - מוטי כהן. באישור מיוחד: הדלקת נר ראשון של חנוכה ליד הקרמלין • גלריה...

מוטי כהן
באישור מיוחד: הדלקת נר ראשון של חנוכה ליד הקרמלין • גלריה
אירוע פסח לילדים מיוחדים • בלב אחד
השר אוחנה הדליק נר שמיני בכותל
מ"מ המפכ"ל פורש: "שיקולים זרים" • אוחנה תקף בתגובה