מוטי כהן

המעודכנים מעדכנים - מוטי כהן. אירוע פסח לילדים מיוחדים • בלב אחד...

מוטי כהן
אירוע פסח לילדים מיוחדים • בלב אחד
השר אוחנה הדליק נר שמיני בכותל
מ"מ המפכ"ל פורש: "שיקולים זרים" • אוחנה תקף בתגובה