בוואדי ג'וז

המעודכנים מעדכנים - בוואדי ג'וז. בחור חרדי הלך לתקן את אופניו והותקף על ידי ערבי...

בוואדי ג'וז
בחור חרדי הלך לתקן את אופניו והותקף על ידי ערבי