מספר הנדבקים

המעודכנים מעדכנים - מספר הנדבקים. ביממה האחרונה 238 נדבקים חרדים בירושלים...

מספר הנדבקים
ביממה האחרונה 238 נדבקים חרדים בירושלים