מספר הנדבקים

המעודכנים מעדכנים - מספר הנדבקים. אחותו של קים ג'ונג און סיפרה שחלה - והקהל פרץ בבכי...

מספר הנדבקים
אחותו של קים ג'ונג און סיפרה שחלה - והקהל פרץ בבכי
מפתיע: זו השכונה הבריאה ביותר בירושלים